ftp设置,ftp设置任务设置图文详细教程

时间:2020-06-23 15:17 作者:IIS7 admin

      先点开ftp设置

      打开后可以看到两种设置选项,一种是任务设置,一种是选项

      第一步先填写任务的名称
      第二步选择日期,可以每天每周每月定时设置,执行时间就是可以任意设置每天每周每月的固定的具体时间。(灵活选择)
      第三步选择备份的类型和传输方向。
      第四步点击保存,一定要先点保存,否则无法进一步选择ftp
      第五步最后选择ftp即可

      选择好自己需要的时间定好时间和上传下载或者双向,点击保存就好了。      最后可以看到上方有任务名称状态备注日期,可以选择需要的ftp禁用或者启用。